Dự án

Cung cấp 10 đông cơ 250 kW tốc độ 500 vòng / phút Mặt bích cho trạm bơm Cầu Khải Thanh Hóa

Cung cấp động cơ diện 500 kW cho công ty Thang Vàng Danh

ThanVangDanh

Cung cấp 45 kW Phòng Nổ cho công ty khai thác than Quảng Ninh

Cung cấp quạt công nghiệp cho công ty thép

Động cơ phòng nổ cùng quạt công nghiệp ly tâm