Tin tức – sự kiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2015
Hôm nay, 9h, ngày 20/4/2015, Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tại Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội,

Nhấn vào đây để downloads toàn văn